37.

Fred Pruitt Galatians 2:20  del 1 (föredraget finns på youtube i sex delar)

(övers. Jan Peter Ottosson)

Gomiddag !

Idag ska vi tala om Galaterbrevet 2:20 och vi får se vad Herren har att ge oss. Först vill jag ge alla en möjlighet att dra härifrån redan i början, om de vill. Jag ska säga något jag sa på en konferens som ägde rum här i Kalifornien. Det var en konferens där varje talare hade 7 minuters talartid. Och som det brukar vara så pratar en del fyrtio minuter, andra trettio. Så när det blev min tur och jag såg att konferensledare såg nervös ut för han hade  reserverat en viss tid åt oss och en viss tid för huvudtalaren, beslöt jag att endast säga något kort. Det var alltså en konferens med många framgånsrika talare, många lärda, analytiska och belästa. Detta var vad jag sade:

Låt oss anta, bara för sakens egen skull, utan vidare analys av saken, utan att vidare bena ut saken, utan att kvalificera det hela, att följande yttrande är sant om oss alla i just den här stunden, för var och en av oss i de liv vi lever just idag: Jag är korsfäst med Kristus, ändå lever jag, men inte jag utan Kristus är det som lever mig. Det liv jag nu lever i köttet lever jag genom tron på Guds Son, som älskade mig och gav sitt liv åt mig.

När jag sagt detta satt jag ned. Ni som känner mig vet att det är det kortaste tal jag någonsin gett. Och nu vill jag låta det vila i ert inre en stund, för det är verkligen evangeliets enkelhet. Ta det som det är sagt och tro det och lev det ! Jag låter er begrunda detta en stund och de som inte gått härifrån efter det kommer jag att gå in i en djupare förklaring av detta.

Ok. Så vi ska titta lite på mekaniken i Gal. 2:20 Det första jag vill säga att detta är det centrala budskapet i Nya Testamentet, själva kärnan. Detta gör att samma budskap blir det centrala för hela Bibeln. Guds syfte med skapelsen och med att sända sin Son för att ge oss nytt liv efter att ha raderat bort adamsnaturen, var inte att vi skulle få spendera trillioner zillioner år sittande i himlen med ögonen på Gud för att säga till Honom hur fantastisk han är.

Här kanske jag trampar på en hel hög känsliga tår och jag är ledsen för det. Många har den visionen men jag har aldrig haft den. Jag har aldrig sett något högre värde i den visionen. Låt mig berätta varför. En hel del kunskap om Gud kan vi erhålla genom vårt naturliga liv. Låt mig fråga detta: vilken normal mor eller far som inte har en väldigt narcissistisk psykologi, skulle vilja ha sina barn sittande inomhus hela dagen, betraktande sina föräldrar för att upprepa hur fantastiska de är? Nej det kan inte vara meningen med fortplantningen att föräldrarna ska bli prisade nonstop av sina barn. Meningen är att barnen ska ta med sig allt vi ger dem i form av vanor, värden, utbildning för att utveckla sina egna liv med hjälp av detta. Vi vill att de ska lyckas med sina liv och inte bara det, vi vill att deras barn i sin tur också ska ut i världen och bli lyckliga i sin egen verksamhet. Vi vill inte att de ska stanna hemma och säga till oss “åh mamma och pappa ni är så goda, så underbara”. Vi svarar i så fall “Ut med er, ger er iväg, ut och gör något av era liv !” Det är bara på så sätt ni visar att jag är god förälder som gjort ett bra jobb med familjelivet. Ni gör ett bra liv själva.

Och det är vad Gud vill med oss. Gud har denna drivkraft av kärlek till oss som går ut på uppmaningen i Genesis om att vi ska fortplanta oss, vara fruktsamma och sprida oss över planeten. Det är det första han säger till människorna. Han vill att vi bildar ett folk åt Honom, att vi blir fler och fler i det folket, ett folk som visar fram Hans liv, ett liv som är kärlek därför att Gud är kärlek.

Denna kärlek är en kraft som går utåt till andra, som möter behov som andra har, som ser till att andra får det bra och som om det är nödvändigt kan dö för andra. Så när Kristus reprodueras i oss, när Kristus kommer till liv inom oss och som oss, då lever vi det liv vi lever. Vi är inte intresserade av att skaffa lärjungar till oss som sitter runt oss och beundrar vår visdom, som är med oss för att beundra vår helighet och vår skönhet.
Istället vill vi att de människor som samlas kring oss växer upp till mogna människor och lever sina egna liv i kärlek till andra. Som Paulus säger till Timoteus: Det jag har gett dig ska du ge till andra som ska ge det vidare till andra.

Det här livet är ett kontinuerligt flöde ut ifrån oss själva. Som det sägs i Hebreerbrevet är Kristus en utströmning av gudomlighet. Och detta är meningen med livet vi fått. Kristus ska formas i oss och genom den formningen i oss ska Kristus reproduceras i andra. Målet med Gud skapelse är att det till slut skapas ett helt folk av döttrar och söner till Gud som går ut och kontinuerligt skapar Guds liv på jorden.

Detta är vad kärlek är. Den reproducerar sig, den är fruktbar bland människor. Kärlek drar inte inåt, suger inte inåt för den egna välfärden eller fördelen. Kärlek går hela väge ut och dör till slut för någon annan. Johannes uppenbarelse skildrar hur det i centrum av den gudomliga tronen, i centrum av all uppenbarelse, av all makt, finns ett litet lamm som slaktas innan universum skapas. Det finns en synd där och ett lamm som slaktats som syndaoffer. Detta är kärlekens ursprungliga princip att ge sitt liv för att liv ska växa fram och bli möjligt.

Man kan se solen på himlen som ett exempel på detta. Värmen och ljuset kommer från vätefusion. Atomer dör så att säga för att ge ut ljus och värme. Vi får allt liv på jorden genom denna utstrålning som kommer från solen 167 miljoner km bort från oss. Vilken hetta ! Vilket ljus ! Ett utmärkt exempel på Guds utgående kraft i form av livgivande kärlek som reproducerar sig själv i livet på jorden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s